26 Tháng Một,2022

Ủng hộ Đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do mưa bão

Ngày 22/10/2020, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thép Cường Phát DST đã phát hành Thông báo số 2210/CP-TB, kêu gọi toàn thể Cán bộ công nhân viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa bão gây ra. Với mong muốn thể hiện tình cảm, đạo lý dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, sau khi phát động thông báo, Công ty TNHH Thép Cường Phát DST đã kêu gọi được số tiền ủng hộ là 41,344,000đ (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).

  Các gói quà được chuẩn bị sẵn để trao tới tay đồng bào

Văn phòng Công ty đã liên hệ với đồng chí phụ trách ở tỉnh Quảng Trị, cũng là quê hương đồng chí Thái Đình Giang (Cán bộ thuộc Ban kiểm soát nhà máy) để thực hiện việc chuyển tiền tới đồng bào bị thiệt hại do mưa bão. Công tác ủng hộ được thực hiện đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng và minh bạch đúng như tinh thần của Thông báo.

 

 

Qua đây, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Sự đóng góp, ủng hộ của mọi người đã góp phần hỗ trợ, cải thiện cuộc sống cho những người dân bị ảnh hưởng do mưa bão thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa xã hội và tinh thần nhân văn sâu sắc của người Việt.

 Quyết toán tài chính của quyên góp